Heeramandi เพชรงามเมือง

Heeramandi เพชรงามเมือง

เรื่องย่อ : มัลลิกาจาน แม่เล้าร้อยเหลี่ยมปกครองซ่องโสเภณีชั้นสูงแห่งนี้ จนกระทั่งมีศัตรูใหม่เข้ามาท้าทายอำนาจ ขณะที่การปฏิวัติเริ่มคุกรุ่นในยามที่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
เลือกตอน :