Mental Coach Jegal

เรื่องย่อ : เธอเองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับจุดตกต่ำของอาชีพ และเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันมาแล้ว ที่เธอต่อสู้ดิ้นรนแต่ก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติ ตอนนั้นเอง ที่เจกัลกิลปรากฏตัวขึ้นและแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนของพี่ชายกาอึล
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
เลือกตอน :