Ghostbusters Frozen Empire โกสต์บัสเตอร์ส มหันตภัยเมืองเยือกแข็ง

Ghostbusters Frozen Empire โกสต์บัสเตอร์ส มหันตภัยเมืองเยือกแข็ง

เรื่องย่อ : ผู้คนในนิวยอร์ก ซิตี้  อุณหภูมิน้ำทะเลที่เคยร้อนในช่วงซัมเมอร์ยังเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง สมาชิกโกสต์บัสเตอร์สทั้งสองรุ่นจึงต้องผนึกกำลังกันเพื่อปกป้องเมืองอันเป็นที่รัก ปกป้องโลกก่อนที่จะเผชิญโคตรมหันตภัย และปกป้องทุกชีวิตก่อนโลกจะกลายเป็นยุคน้ำแข็ง
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds