The Flu หวัดมฤตยู

The Flu หวัดมฤตยู

เรื่องย่อ : ผู้คนในย่านชานเมืองเกาหลีใต้ล้มตายลงเป็นจำนวนมากเพราะโรคระบาดทางเดินหายใจร้ายแรง จนนำไปสู่การกักตัวคนในพื้นที่และความโกลาหลวุ่นวายที่ตามมา
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds
Skip in 3 seconds